Elektromechanische en elektrische producten

De elektromechanische en elektronische producten laten een soepeler en daardoor ook een eenvoudiger gebruik toe dan de traditionele mechanische producten. Door vergrendeling en ontgrendeling te vereenvoudigen bieden zij meer veiligheid.